Green dots

Mūsu pieredze

Tā kā Latvijā tieši IT klasteris (Latvijas IT uzņēmumus vienojošā organizācija) ir kļuvis par Eiropas Digitālās inovācijas centru, tad esam arī pārmantojuši IT klastera gadu desmitiem uzkrāto pieredzi un kompetenci. Tā aptver vairāk nekā 30 vietējos un starptautiskos projektus, kas ir veicinājuši Latvijas uzņēmumu digitālo attīstību, stimulējuši dažādus inovatīvus IT risinājumus un stiprinājuši sadarbību starp uzņēmumiem, universitātēm, asociācijām un organizācijām.

Stratēģiskie partneri Eiropā

Digitālo prasmju veicināšana un uzņēmumu transformācija atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju tendencēm vienmēr ir bijuši Latvijas IT klastera un šobrīd arī Eiropas Digitālās inovācijas centra svarīgākie darbības virzieni. Un gadu gaitā mums šajās jomās ir uzkrāta pamatīga pieredze un prasmes.

Lai kļūtu par aizvien viedāku digitālās attīstības gidu Latvijas uzņēmumiem, mēs arī pašlaik iesaistāmies vairākos nozīmīgos Eiropas Savienības un Baltijas jūras reģiona projektos.

Baltijas jūras reģiona centru tīkls

Innocape

Projekta mērķis ir panākt, lai par Baltijas jūras reģiona uzņēmumu konkurētspējas un izaugsmes nozīmīgu veicinātāju kļūtu digitālās inovācijas centri. Projekts nodrošina centrus ar zināšanām, atpazīstamību un efektīviem rīkiem, kas noder sadarbībā ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Piemēram, ir radīts tests “Cik digitāls esi?” uzņēmuma digitālā brieduma noteikšanai. 

Digitālās inovācijas centru stiprināšana

BOWI (Boosting Widening Digital Innovation Hubs)

Projekts noris Eiropas Savienības programmas “Horizon 2020” ietvaros un ir izveidots, lai stiprinātu sadarbību starp Eiropas digitālās inovācijas centriem un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Projekta laikā Latvijā tiks veikti četri digitalizācijas eksperimenti, kurus realizēs Latvijas digitālo tehnoloģiju uzņēmumi.

Sadarbība lielo datu jomā

EUHubs4Data

Projekta mērķis ir attīstīt sadarbību starp Eiropas digitālās inovācijas centriem un uzņēmumiem lielo datu (Big Data) jomā. Projekta laikā tiks izveidots Eiropas līmeņa katalogs ar datu avotiem un pakalpojumiem un risinājumiem, kas balstīti uz lielajiem datiem.  Šis katalogs tiks padarīts pieejams Eiropas uzņēmējiem, veicinot dalīšanos un eksperimentus ar šiem datiem un attīstot datu un pakalpojumu savietojamību.

Sadarbība mākslīgā intelekta jomā

AI DIH Network

Šis Eiropas Komisijas iniciētais projekts ir veidots ar mērķi veicināt nepārtrauktu sadarbību starp Eiropas digitālās inovācijas centriem mākslīgā intelekta jomā. Projekts ir īpaši nozīmīgs, jo ar mākslīgā intelekta palīdzību uzņēmēji var būtiski uzlabot daudzus produktu ražošanas procesus.

Cik digitāls esi?

Cik tavs uzņēmums ir gatavs jaunākajiem IT risinājumiem? Piesakies aizpildīt digitālā brieduma testu!
Arrow down right

Sazinies ar mums

Obligāts lauks
Nepareizs e-pasta formāts
Obligāts lauks
0 /

Ritināt uz leju