Green dots

Mūsu ceļabiedri

Tikai kopā ar spēcīgiem ceļabiedriem jeb sadarbības partneriem mēs, Eiropas Digitālās inovācijas centrs, varam pilnvērtīgi pildīt savu lomu – būt par digitālās attīstības gidu Latvijas uzņēmējiem.

Digitālie kontaktpunkti reģionos

Viens no plānošanas reģionu darbības mērķiem ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijas reģionos. Tāpēc tieši plānošanas reģioni var kalpot par pirmo pieturas punktu uzņēmējam ceļā uz digitālo attīstību. 

It īpaši vērtīgi būs sazināties ar savu tuvāko plānošanas reģionu, ja tavs uzņēmums ir digitālās attīstības pašā sākuma posmā un tu vēlies uzzināt, kādas vispār ir iespējas izglītoties un augt jaunāko tehnoloģiju jomā.

Rīga - Latvijas Digitālās inovācijas centrs 
Mājas lapa: www.dih.lv 
E-pasts: itcluster@itbaltic.com

Zemgales Uzņēmējdarbības centrs
Mājas lapa: http://zuc.zemgale.lv/
E-pasts:mairita.paulina@zpr.gov.lv

Vidzemes uzņēmējdarbības centrs
Mājas lapa: https://invest.vidzeme.lv/
E-pasts: uznemejdarbiba@vidzeme.lv

Latgales uzņēmējdarbības centrs
Mājas lapa: https://lpr.gov.lv/lv/luc/#.YHkzgugzZPY
E-pasts: https://lpr.gov.lv/lv/kontakti/#.YHkzyOgzZPY

Kurzemes uzņēmējdarbības centrs
Mājas lapa: https://www.kurzemesregions.lv/uznemejiem-kurzeme/uznemejdarbibas-centrs/
E-pasts: baiba.kuma@kurzemesregions.lv

Digitālo Inovāciju parks Liepājā
Mājas lapa: https://www.digip.lv/
E-pasts: team@digip.lv

Asociācijas

Mēs cieši sadarbojamies ar asociācijām, kas palīdz saviem biedriem un savas nozares uzņēmumiem izplatīt informāciju par mūsu pakalpojumiem un aktivitātēm. Turklāt asociācijas labi pārzina savus biedrus un var ātrāk un precīzāk palīdzēt katram no tiem novērtēt digitālo briedumu un ieteikt, kā tieši konkrētajam uzņēmumam visveiksmīgāk sākt savu digitalizācijas ceļu. 

Šobrīd visciešāko sadarbību esam izveidojuši ar Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju, Latvijas Kokrūpniecības federāciju, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju un Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju.

Tehnoloģiju uzņēmumi

Mēs sadarbojamies ar vairāk nekā 40 digitālo tehnoloģiju izstrādātājiem, kas var kļūt par sadarbības partneriem uzņēmumiem, kuri vēlas uzlabot savu biznesu un produktu ražošanu, ieviešot tajā jaunākos IT risinājumus.

Aizpildot testu “Cik digitāls esi?”, uzzināsi ne tikai sava uzņēmuma digitālo briedumu, bet tā beigās “IT partneru meklētājā” noskaidrosi arī sev atbilstošākos sadarbības partnerus, kas var piedāvāt tieši tavam uzņēmumam vajadzīgos IT rīkus

Universitātes un zinātniskie centri

Mēs piedāvājam uzņēmējiem attīstīt digitālās zināšanas un prasmes sadarbībā ar universitātēm un zinātniskajiem centriem. Tieši universitātes un zinātniskie centri ir vieta, kur dzimst jaunas idejas un inovācijas. Tāpēc mēs savedam kopā uzņēmējus un zinātniekus dažādos inovāciju projektos, kas attīstīta jaunus un biznesam noderīgus risinājumus.

Mēs sadarbojamies ar Latvijas labākajām universitātēm un zinātnes centriem – Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Elektronikas un datorzinātņu institūtu, kā arī Rīgas Biznesa skolas Padomnieku konventu un Ventspils Augsto tehnoloģiju parku.

Cik digitāls esi?

Cik tavs uzņēmums ir gatavs jaunākajiem IT risinājumiem? Noskaidro, aizpildot testu!
Arrow down right

Sazinies ar mums

Obligāts lauks
Nepareizs e-pasta formāts
Obligāts lauks
0 /

Ritināt uz leju