SIA Intellify
23226017
alla@intellify.lv

Dažādu IoT sensoru integrācija ēkās energopārvaldības un iekštelpu klimata monitoringam

Klimata sensoru (Co2, gaisa relatīvais mitrums, temperatūra, troksnis) un enerģijas skaitītāju (elektrība, siltums, gāze, ūdens) datu apkopošana, vizualizācija, analīze web platformā.

Resursu pārvaldības
Cloud based

Klimata sensoru (Co2, gaisa relatīvais mitrums, temperatūra, troksnis) un enerģijas skaitītāju (elektrība, siltums, gāze, ūdens) datu apkopošana, vizualizācija, analīze web platformā.

Datu ievākšana, uzglabāšana, vizualizācija datu mākonī.

Modbus, Lora, Bacnet, M-bus, OMS

Web interface

Iespēja pieslēgt sadales tīklu datus, iespēja integrēt BMS datus, iespēja mainīt automatizācijas parametrus. Iespēja saņemt brīdinājumus par neatbilstošiem parametriem, iespēja veidot klimata datu un enerģijas patēriņa atskaites, automatizēta anomāliju noteikšana. Pielietojot platformas funkcionalitāti, iespēja ietaupīt līdz 35% patērētās enerģijas, saglabājot komfortu darba laikā.

Objekta apskate, klienta vēlmju izzināšana, individuāla piedāvājuma izveidošana, iekārtu piegāde, uzstādīšana, integrēšana platformā.

Apmācība programmatūras lietošanā, vizualizāciju izveidē, darbā ar datiem platformā.

Sensoru obligātā apskate 2 reizes gadā, izsaukumi pēc vajadzības. Pastāvīgi platformas uzlabojumi un atjauninājumi.

Šo pakalpojumu izmantojuši

Pateicoties sadarbībai ar Intellify spējam labāk pārvaldīt energoresursus. Datu vizualizācijas ir labi pārskatāmas, pastāvīgi tiek veikti programmatūras uzlabojumi un ieviestas jaunas funkcionalitātes. Redzams, ka Intellify ir zinoši un spēj tikt galā ar dažādiem izaicinājumiem.
Andris Anspoks
Intellify platforma ir uzstādījusi mērķi samazināt patērēto enerģiju par 5%, nodrošinot nepieciešamo komfortu darba laikā. Mērķa panākšanai uzstādītie bezvada sensori ir sasaistīti ar vadības un automatizācijas sistēmu ventilācijas gaisa daudzuma regulēšanai, tiek koriģēti komforta laika grafiki saistībā ar 24h klimata prognozēm. Uzstādītie mēŗķi ir panākti un sistēmas grafiskā vizualizācija strādā bez aizķeršanās.
Kitija Liepiņa
Līguma ietvaros Uzņēmējs uztur Intellify monitoringa sistēmu, kas paredzēta ēkas enerģijas patēriņa un iekštelpu mikroklimata pārraudzībai. Saskaņā ar līguma nosacījumiem Uzņēmējam inženiertīklu un iekārtu uzturēšanu/regulēšanu un vadību ir jāveic saskaņā ar VNĪ energopārvaldības politiku, ievērojot energoefektivitātes paaugstināšanas principus. VNĪ apliecina, ka Uzņēmēja pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši monitoringa sistēmas izstrādes gatavībai.
Andris Vārna

Gatava risinājuma cena.
Cena Eur bez PVN
4900 €

Papildus pakalpojumi, kas iekļauti cenā

  • Sadales tīklu datu integrācija
  • 4 elektroenerģijas skaitītāji (3ph , 25A) uzstādīšana un integrācija
  • 8 temperatūras, mitruma un CO2 sensoru uzstādīšanas un integrācija
  • Platformas izveidošana; konta izveidošana 4 lietotājiem
  • Siltumenerģijas un 2 ūdens skaitītāju nolasīšana un integrācija