Excellent Latvia SIA
26133112
info@excellent.lv

Standard Books by Excellent - Ražošana

Biznesa vadības sistēmā “Standard Books” ļauj atspoguļot ražošanas procesu tādu uzņēmumu gadījumā, kuriem ir kam nav sarežģītu ražošanas procesu, bet svarīgākais ir vienkārši saražot no dažām precēm kādas citas, tajā pašā laikā ar automātisku integrāciju ar noliktavu un grāmatvedību.

Ražošanas un kvalitātes kontroles
ERP Cloud based API

Programmatūra nodrošina ražošanas procesu automatizāciju, recepšu sagatavošanu izlietoto izejvielu vai materiālu uzskaiti, kā arī saražotās produkcijas uzskaiti.

Standard Books programmatūra norošina darbplūsmas izveidi ražojumu fāžu atsekošanai, ražojumu izveide, ražošanas izmaksu sadali, ražojumu žurnālu un brāķu statistiku.

Mākonī balstīta tiešsaistes biznesa vadības programmatūra. Programmatūra tiek automātiski atjaunināta, kas nodrošina visjaunākās iespējas. Programmatūra vienmēr atbilst jaunākajām izmaiņām nodokļu likumdošanā. Dati vienmēr tiek droši aizsargāti un dublēti.

Programmatūra nodrošina plašu funkcionalitāti. Piekļūt programmatūrai ir iespējams no jebkuras pasaules malas, kur ir interneta pieslēgums. Excellent Latvia regulāri veic programmatūras uzlabojumus, kā arī nodrošina apmācības programamtūras funkciju izmantošanai.

Elastīga biznesa procesu pārvaldības programmatūra, ko ir viegli pielāgot klientu vajadzībām. Programmatūru izmanto gan viena cilvēka uzņēmumi, gan lielas organizācijas Latvijā un pārpus tās.

Uzsākot lietot programmatūru, visiem klientiem ir pieejams Excellent Latvija atbalsts darba uzsākšanai un turpināšanai: Palīdzības dienestā atrodami dažādi apraksti un instrukcijas, kā arī plašāks ieskats dažādās funkcionalitātēs un rīku pielietojumā; tiešsaistes vebināri programmatūras pamatprincipu lietošanā, youtube kanāls, kur iespējams noskatīties specializētu vebināru ierakstus, īsas instrukcijas un piemērus programmas lietošanai, kā arī programmatūras lietotāji var uzdot sev interesējošos jautājums sazinoties ar Excellent Latvia komandu pa telefonu vai e-pastu.

Programmatūras un portāla lietotājiem ir pieejams Excellent Latvia bezmaksas palīdzības dienests, apmācību video materiāli, vebināri ērtākai programmatūras lietošanas apguvei

Standard Books programamtūras abonēšanas maksa ietver sistēmas atjauninājumus, papildus pieejamās iebūvētās integrācijas, pielāgošanu atbilstoši likumdošanas prasībām.

Šo pakalpojumu izmantojuši

“Izmantojot “Standard Books”, es jau šajā īsajā laikā esmu sapratis, ka ir vērts digitalizēt un automatizēt uzņēmuma procesus. “Standard Books” es neuztveru kā programmu, bet novērtēju kā ļoti jaudīgu papildu darbinieku, kurš savu darbu izdara ātri un precīzi! Nākotnē to ir iespēja noslogot vēl ar citiem darbiem, un viņam par to nebūs nekādu pretenziju.” https://youtu.be/s6E_4sraBiE
Juris Juhņevičs, Kosters, SIA
Mazāk manuāla darba, vairāk laika klientu apkalpošanai. Kā? Nedarot darbus, ko automātiski var paveikt biznesa vadības sistēma. Kā atzīst uzņēmuma vadītājs, ieviešot “Standard Books”, ir iespēja vairāk laika veltīt klientiem un, kas svarīgi, – arī grāmatvede ir priecīga! https://youtu.be/GDBGr8nptG8
Māris Berķis, Pulsometrs.lv
"Programma ir ļoti laba, arī nelieliem uzņēmumiem, ērta un pārskatāma lietotājiem - no jebkuras atskaites var redzēt pirmdokumentu. Ļoti atsaucīgs klientu palīdzības dienests. "
Džineta Rudzīte - Birze, M & E Pro, SIA

Licences iegāde uzņēmumam (1 gads)
Cena Eur bez PVN
4644 €

Papildus pakalpojumi, kas iekļauti cenā

  • Cenā iekļauta maksa par licenci, pirmreizējā uzstādīšana, ieviešana un konsultācijas