AS "RIX Technologies"
www.rixtech.lv
26546445
vita.viese@rixtech.lv

Dokumentu vadības sistēmas Namejs iegāde 5 lietotājiem

Namejs ir dokumentu vadības sistēma, kas paredzēta korespondences, līgumu, rīkojumu, sanāksmju, iepirkumu, projektu un citu dokumentu aprites procesu automatizācijai. Risinājumā iekļautas DVS Namejs licences (servera un 5 lietotāju licences), standarta sagataves uzstādīšana un 8 h konsultācija

Administratīvie
Mobilā lietotne; Web pārvadības sistēma; Datu pārraide

Namejs funkcionalitāte nodrošina visa dokumentu vadības procesa pārvaldību gan datorā, gan Jūsu viedierīcē, parakstot dokumentus un apliecinot e-Identitāti ar eParaksts mobile. Namejs ir iespēja strukturēt jebkura veida organizācijas dokumentus, kārtojot tos dokumentu mapēs un sadalot pa dokumentu veidiem. Katram dokumentu veidam iespējams izveidot vispiemērotāko dokumenta kartiņu. Katram lietotājam iespējams izveidot ērtu darba vidi saskaņā ar veicamajiem darba uzdevumiem no atsevišķiem funkcionālajiem blokiem tā, lai pēc iespējas ērtāk un operatīvāk varētu veikt savus ikdienas pienākumus. Dokumentu aprites procesi tiek realizēti ar rezolūciju, uzdevumu un uzdevumu plūsmu palīdzību. Dokumenta uzdevumi un to izpildes statuss redzams atsevišķā dokumenta šķirklī. Darba plūsmu automatizācijas rīks ļauj lietotājam bez speciālām tehniskām zināšanām konfigurēt dokumentu aprites procesus. Darba optimizācijai ieteicams izmantot dokumentu sagataves, kuras satur nepieciešamo dokumenta tekstu un informāciju no dokumenta kartiņas laukiem. Sistēmā izveidota iespēja ievadītos dokumentus papildus kārtot pa projektiem ērtākam projekta grupas kopdarbam. Norādot sistēmā darbinieka prombūtnes, sistēma turpmāk automātiski deleģēs šim darbiniekam uzdotos uzdevumus norādītajam aizvietotājam. Namejs katram lietotājam ir nodrošināta piekļuve saskaņā ar viņa lomu un pieejas tiesībām. Ērtākai lietotāju tiesību pārvaldībai lietotāji ir sadalīti lietotāju grupās.

Vienota dokumentu reģistrēšana un glabāšana: specifiska dokumenta kartīte katram dokumenta veidam, ievadi metadatu uzturēšanai, dokumentu datņu glabāšana. Ērta dokumentu meklēšana: ātrā un izvērstā meklēšana dokumentu kartītes metadatos, dokumentu tekstā, korespondentu, lietotāju un uzdevumu datos. Dokumentu apstrāde: izskatīšana, rezolūciju sagatavošana, nodošana izpildei, dokumenta izpilde, dokumentu izveidošana, saskaņošana, vizēšana, un parakstīšana. Dokumenta izpildes kontrole: dokumenta ņ

Timekļa bāzēts risinājums, izmanto MS Windows Server, MS SQL Server, MS Active Directory. Lietotāja darba stacijai nepieciešams internet pārlūks.

Namejs ir ērti un intuitīvi lietojama saskarne, no Namejs interfeisa ir pieejama kontekstjūtīga palīdzības sistēma.

Ieviešot risinājumu, to iespējams patstāvīgi paplašināt ar jauniem reģistriem, jauniem aprites procesiem bez papildus izmaksām, kā arī iegādāties papildus funkcionālos moduļus vai realizēt integrācijas ar citām sistēmām.

DVS Namejs darbināšanai nepieciešama šāda standarta programmatūra: MS Windows Server, MS SQL Server. Ja šādas programmatūras, papildus varam piedāvāt mākoņa pakalpojumus, nodrošinot ar infrastruktūru un standarta programmatūru.

Sistēmas darbināšanai nepieciešama infrastruktūra ( savs serveris vai mākonis) ar vismaz šādiem parametriem: CPU: 4-8Cores @2.67 GHz, RAM: 16GB, HDD: 60GB, LAN: 1Gbps2. Ja nav savas infrastruktūras, papildus varam piedāvāt mākoņa pakalpojumus ar infrastruktūru un standarta programmatūru.

Ieviešanas ietvaros tiek uzstādīta tipveida sagatave, kuru lietotājs patstāvīgi pielāgo pēc pievienotās video apmācības: papildina ar darbinieku datiem, pievieno lietu nomenklatūru, sagataves utt. Tipveida sagataves konfigurācija ietver: 1. Konfigurētas mapes (korespondence, personāla dokumenti, iekšējie normatīvie akti, līgumi, faktus fiksējošie dokumenti) ar atbilstošiem dokumentu veidiem un dokumentu kartiņām, definētiem statusa skatījumiem katrai no mapēm, definētiem dokumentu nosūtīšanas/saņemšanas veidiem un e-pasta sagatavēm dokumentu saņemšanas apstiprināšanai un dokumentu nosūtīšanai. 2. Tipiskākās tiesību grupas (darbinieks, lietvedis, galvenais lietvedis, iestādes vadītājs, struktūrvienības vadītājs, administrators) ar nepieciešamajām sistēmas lomām un iespēju variēt darbinieku tiesību apjomu dažādās mapēs, izmantojot jau predefinētās dažādās sistēmas lomas. 3. Uzdevumu veidu konfigurāciju - noklusētos uzdevumu izpildes termiņus, izpildes komentārus, uzdevumu tekstus un paziņojumu konfigurāciju lai nodrošinātu ērtu uzdevumu uzdošanu dokumentu aprites nodrošināšanai. 4. Uzdevumu plūsmu konfigurāciju ar piesaisti dokumentu mapēm 5. Iestādes struktūru ar amata pozīcijām, darbiniekiem un lietotājiem, kuriem nepieciešams piešķirt atbilstošos nosaukumus/ vārdus.

Risinājumā iekļautas video apmācības par Namejs konfigurēšanu un izmantošanu, kas ļauj patstāvīgi apgūt sistēmas iespējas. Ja nepieciešams, papildus var iegādāties kādas no RIX Technologies piedāvātajām apmācību programmām: administratoriem, vadītājiem, lietvežiem vai darbiniekiem.

Risinājuma ietvaros tiek nodrošināta 1 gada uzturēšana, kuras laikā: - tiek piegādāti Namejs jauninājumi, - nodrošināta garantijas uzturēšana, - sniegti Lietotāju atbalsta pakalpojumi problēmu pieteikšanai.

Šo pakalpojumu izmantojuši

Lesjofors un Lesjofors Gas Springs uzņēmumos Ieviesta dokumentu vadības sistēma Namejs administratīvo dokumentu un personāla dokumentu apritei. Sīkāk skatīt https://youtu.be/rwJznobqKiI
Vita Pauzere
SIA Velve ieviesta dokumentu vadības sistēma uzņēmuma dokumentu apritei
Ivita Vasiļevska
SIA Valpro ieviesta dokumentu vadības sistēma Namejs uzņēmuma administratīvo, kvalitātes un citu dokumentu apritei.
Ainārs Počs

Gatava risinājuma cena.
Cena Eur bez PVN
4990 €

Papildus pakalpojumi, kas iekļauti cenā

  • Risinājuma cenā ietilpst: • DVS Namejs vides tehniskie uzstādīšanas darbi, • Tipveida sagataves uzstādīšana, • apmācību video risinājuma konfigurēšanai, • 8 stundu konsultatīvais atbalsts, • jauninājumu uzstādīšana, • atbalsta centra pakalpojumi problē